1 פגישת ייעוץ

פגישת ייעוץ ללא התחייבות עם עו"ד יונתן דייויס, במהלכה יוצג המקרה ויפורטו הפעולות המוצעות לייצוג הלקוח והאפשרויות המשפטיות העומדות לרשותו.

2 איסוף תיעוד רפואי

במסגרת ההתקשרות יפעל המשרד לאיסוף תיעוד רפואי מכל המוסדות הרפואיים הנוגעים בטיפול תוך אימותם מול גרסת הלקוח.

3 מומחים רפואים

לצורך בירור קיומה של עילת תביעה, יפנה המשרד למיטב המומחים הבכירים בתחומי הרפואה השונים לצורך קבלת חוות דעת ראשונית שתתמוך בתביעה.

4 הגשת כתב תביעה

לאחר קבלת חוות דעת התומכת בעילות התביעה יוגש כתב תביעה לבית המשפט המוסמך. המשרד ינהל את התיק במיומנות על מנת למקסם את התביעה.

5 סיום התיק ופיצויים

במהלך הייצוג המשפטי המשרד ילווה את הלקוחות בכל הפעולות הנדרשות לתיק לרבות ייעוץ הנלווה לתיק בנושאים כמו ביטוח לאומי, תגמולי ביטוח, פנסיה, השקעת כספי פיצויים וכד'.

איסוף תיעוד רפואי לפני הגשת תביעות רשלנות רפואית


לאחר ההתקשרות עם המשרד יפעל משרדנו לאיסוף החומר הרפואי באמצעות פניה אל המוסדות הרלוונטיים לקבלת כל המסמכים הרפואיים של הנפגע, ועימותם עם גרסת הנפגע. מכיוון שבד"כ ההליך המשפטי מתנהל זמן רב לאחר האירועים, לרשומה הרפואית משמעות רבה בניהול תביעה ברשלנות רפואית ובכל הליך שיש בו שוני בין הגרסה העובדתית והרשומה הרפואית.

לרשומה הרפואית קיימת חשיבות בנושאים הבאים:
 1. לרשומה הרפואית יש תפקיד מכריע בבירור העובדות.
   
 2. אי קיום תרשומת ברשומה הרפואית מהווה הפרה של פרק ד' לחוק זכויות החולה ובנסיבות מסוימות תהווה עבירה פלילית.
   
 3. ככל שיש ריבוי מטפלים הסבירות לליקויים ברשומה גדלה.
   
 4. רשומה רפואית מלאה תסייע בבירור נסיבות המקרה, תקל על המומחים לחוות דעתם לגבי הפרקטיקה הנוהגת.
   
 5. רשומה רפואית חסרה ופגומה תעורר מחלוקת בבירור העובדות וכן מחלוקת בין המומחים הרפואיים.
   
 6. רשומה רפואית פגומה מקנה יתרון ראייתי לתביעה ומחלישה את גרסת ההגנה לגבי מה קרה בזמן אמת.
   
 7. לרשומה הרפואית השלכה מכרעת על אופן הוכחת עילות התביעה והעברת נטל השכנוע.
   
 8. הרשומה הרפואית משמשת כיום ככלי הראיתי החשוב ביותר. ראו ע"א 6330/96 בנגר נ' בי"ח הלל יפה, ע"א 612/78 פאר נ' קופר, ע"א 8151/98 ביאטריס נ' ד"ר צ'צ'יק, ע"א 1/01 מרדכי שמעון נ' קופ"ח הכללית, ע"א 6948/02 פנטה אדנה נ' מדינת ישראל ועוד.

השלב הבא - חוות דעת מומחים רפואיים

לאחר קבלת התיק הרפואי, מועבר החומר למומחה הרפואי המתאים לצורך בדיקה וקביעה האם יש "קייס" לתביעה משפטית. לחצו על הכפתור הבא למעבר לשלב הבא בתהליך הגשת תביעת רשלנות רפואית.


שלב 3 - חוות דעת מומחים רפואים