אתר המשפט הרפואי


ככל שהמדע מתקדם הוא מציב בפנינו סוגיות חדשות ומרתקות שהמשפט הרפואי עוסק בהן ביניהן ניתן למנות את זכויות החולה, הסכמה מדעת, סודיות רפואית, רשלנות רפואית, זכויות קטינים מוגבלים וקשישים, הריון ולידה, תרומת זרע, פונדקאות, הפסקת הריון, החולה הנוטה למות, ניסויים בבני אדם, ביוטכנולוגיה ומשפט, השתלות איברים וסחר אברים, ריפוי מחלות חשוכות באמצעות שיבוט, השתלת גנים בגוף החולה הגנה על מידע גנטי ועוד.

המשפט הרפואי מוסדר בחקיקה ובפסיקה וחוצה את גבולות המשפט האזרחי, המשפט הפלילי, דיני משפחה, דיני עבודה, הדין המנהלי ודיני הראיות.

המשפט הרפואי מורכב מעשרות חיקוקים המחולקים לנושאים

בחקיקה הכללית ניתן לציין את פקודת הנזיקין [נוסח חדש] המסדירה את היחסים בין אדם וחברו בכל הנוגע להיזק שגורם אדם לזולת חוק יסוד: כבוד אדם וחירותו תשנ"ב – 1992 המסדיר את זכויות של האדם בחברה; חוק זכויות החולה תשנ"ו -1996 המסדיר את זכויותיו של החולה ויחסי רופא - חולה, חוק ביטוח בריאות ממלאכתי תשנ"ה – 1995 המסדיר את זכויות התושבים לביטוח בריאות וסל בריאות מינימלי באמצעות קופת חולים אליה הוא משתייך, כך גם חוק הביטוח הלאומי (נוסח משולב) תשנ"ה – 1995 המסדיר את הזכויות הסוציאליות של האזרח לתגמולים למשל במקרה של נכות כללית או נכות מעבודה. פקודת בריאות העם מסדירה באמצעות חקיקה ראשית וחקיקת משנה (תקנות) את חובת הפיקוח של משרד הבריאות על הגופים השונים המספקים שירותי רפואה לציבור.

חוקי פיצויים מיוחדים מסדירים את זכויותיהם של קבוצות אוכלוסייה שונות כגון חוק הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים תשל"ה – 1975 מסדיר את זכויות הפיצויים של נפגעי תאונות דרכים. חוק האחריות למוצרים פגומים התש"מ – 1980 קובע אחריות מוחלטת של יצרן למוצר פגום למשל תרופה אשר גורמת נזק. חוק לגילוי נגיפי איידס בקטינים התשנ"ו – 1996 וחוק לפיצוי נפגעי עירוי דם (נגיף האיידס) התשנ"ג – 1993 מסדיר את זכויותיהם של חולי איידס וחוק לפיצוי נפגעי גזזת תשנ"ה מסדיר את זכויותיהם של חולי גזזת 1995 אשר חלו במחלה בשנות החמישים הקודמת.

לחוקים המסדירים את זכויותיהם של קבוצות אוכלוסייה מסוימות אנו מוצאים דוגמאות ; חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלויות התשנ"ח – 1998, חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות תשכ"ב 1992 המסדיר את זכויותיהם של חסויים וקטינים, חוק לטיפול בחולי נפש תשנ"א – 1991 המסדיר את זכויותיהם של חולי הנפש וכד'.

חוקים הדנים בסוגיות ספיציפיות במשפט הרפואי כגון מחלות מדבקות מוסדרות בתקנות בריאות העם (הודעה על מחלות מדבקות) תשמ"ב – 1982 איסור עישון מוסדר בתקנות בריאות העם (אסור עישון בבתי חולים תשס"ד 2004, מניעת אלימות - תקנות בריאות העם (הודעה על חשש מאלימות תשל"ו 1975 ניסויים בבני אדם תקנות בריאות העם (ניסויים רפואיים בבני אדם) תשמ"א 1980.

סוגיית ההריון ולידה מוסדרת במספר חיקוקים כך למשל סע' 319 –316 לחוק העונשין תשל"ז – 1977 המסדיר את נושאי ההסכמה מדעת בהפסקת הריון, כך גם תקנות בריאות העם (בדיקת מי שפיר) תש"מ – 1980. בנוסף לכל אלה קיימות הנחיות וחוזרי מנכ"ל משרד הבריאות באשר לניהול מעקב הריון ולידה שחלקם מצויים באתר זה. חוק מידע גנטי התשס"א 2000 מסדיר את נושא עריכת בדיקות גנטיות ייעוץ גנטי וההגנה על זכות הנבדק לפרטיות לגבי המידע הגנטי המזוהה.

הוראות חוק העוסקות במקצועות הרפואה השונים לרבות סמכויות רישום והסמכה לעסוק במקצועות קיימות בפקודת הרופאים [נוסח חדש] תשל"ז – 1976, פקודת רופאי השיניים [נוסח חדש] תשל"ט 1979, חוק הפסיכולוגים תשל"ז – 1977, חוק העיסוק באופטומוטריה תשנ"א – 1991 , חוק השימוש בהיפנוזה התשמ”ד - 1984, פקודת הרוקחים [נוסח חדש] תשמ"א –1981, פקודת המיילדות 1929 , חוק מגן דוד אדום תש"י 1950 ועוד.

תפקידם של בתי המשפט היא לפרש את החוק , פסיקת ביה"מ במשפט הרפואי ענפה ביותר באתר תוכלו למצוא הפניה לפסקי הדין הרבים שפורסמו לפי הסוגיות הרבות בהן דן המשפט הרפואי.

ההתפתחות המדעית מחד וההכרה בזכות האדם לכבוד ולאוטונומיה מאידך, העלו את זכויות החולה למעמד של זכות יסוד והביאו לכתיבה רבה של פסקי דין, ספרים מאמרים דיונים, מחקרים סקירות וכתבות באופנים שונים. לכל אלה קיימת התייחסות בכתב העת רפואה ומשפט.

באתר תוכלו למצוא מפתח מאמרים ומחברים של כתב העת רפואה ומשפט. לחלק מהמאמרים אשר פורסמו בכתב העת קיימת הפניה מהאתר.

חידושי פסיקה ברשלנות הרפואית

רע"א 8922/14 ד"ר יעקב אלתרמן נ' פלונית (2015)
בית המשפט העליון קבע כי תביעה תמשיך להתברר תחת הכותרת של חיים בעוולה. 

ת"א 44795-12-11 זר ואח' נ' הסתדרות מדיצינית הדסה (2015) 
בבית המשפט המחוזי בירושלים, התרשלות באבחנת מחלה נדירה דלקת מוח לימבית שגרמה לפרכוסים בלתי נשלטים ונזק מוחי. 

רע"א 4512/13 בית החולים אגודת הסהר האדום נ' פלוני (2014)
בית המשפט העליון האריך את מועד ההתיישנות בתביעות להולדה בעוולה עד ליום 28.8.15