1 פגישת ייעוץ

פגישת ייעוץ ללא התחייבות עם עו"ד יונתן דייויס, במהלכה יוצג המקרה ויפורטו הפעולות המוצעות לייצוג הלקוח והאפשרויות המשפטיות העומדות לרשותו.

2 איסוף תיעוד רפואי

במסגרת ההתקשרות יפעל המשרד לאיסוף תיעוד רפואי מכל המוסדות הרפואיים הנוגעים בטיפול תוך אימותם מול גרסת הלקוח.

3 מומחים רפואים

לצורך בירור קיומה של עילת תביעה, יפנה המשרד למיטב המומחים הבכירים בתחומי הרפואה השונים לצורך קבלת חוות דעת ראשונית שתתמוך בתביעה.

4 הגשת כתב תביעה

לאחר קבלת חוות דעת התומכת בעילות התביעה יוגש כתב תביעה לבית המשפט המוסמך. המשרד ינהל את התיק במיומנות על מנת למקסם את התביעה.

5 סיום התיק ופיצויים

במהלך הייצוג המשפטי המשרד ילווה את הלקוחות בכל הפעולות הנדרשות לתיק לרבות ייעוץ הנלווה לתיק בנושאים כמו ביטוח לאומי, תגמולי ביטוח, פנסיה, השקעת כספי פיצויים וכד'.

הגשת כתב תביעה בגין רשלנות רפואית


לאחר קבלת חוות הדעת של המומחה הרפואי התומכת בתביעה ואיסוף מידעים נוספים המגבשים את עילת התביעה ופירוט הנזקים תוגש התביעה לבית המשפט המוסמך. לעיתים יש צורך במספר חוות דעת מומחה וזאת כאשר הרשלנות והנזקים שנגרמו לנפגע, משתרעים על תחומי רפואה שונים.

כתב התביעה וחוות הדעת ערוכים באמצעות המשרד יוגשו לבית המשפט המוסמך לדון בתביעה: בית המשפט השלום (עד 2,500,000 ש"ח) או בית המשפט המחוזי (מעל 2,500,000 ₪), בהתאם לסמכות שנקבעת ע"פ שווי התביעה.

לנתבע הזכות להגיש כתב הגנה וכן חוות דעת רפואית נגדית מטעמו, אשר תפקידה יהיה לסתור את הקביעות שבחוות הדעת הרפואית, אשר הוגשה מטעם התביעה. מקובל שלתובע הזכות להגיש חוות דעת משלימה שלאחריה ידון בית המשפט בכל העניינים השנויים במחלוקת בין הצדדים.

בתיקי רשלנות רפואית מקובל שבית המשפט מכריע בעיקר על בסיס חוות הדעת שהוגשו לביהמ"ש. ככל שביהמ"ש מתקשה להכריע בין חוות הדעת , הוא רשאי למנות מומחה רפואי מטעמו.

שיקולים בניהול התביעה:
 1. התייחסות לגירסה העובדתית של הנתבעים בכתב ההגנה
 2. האם יש בגילוי ובעיון במסמכי הנתבעת כדי לשנות את הגירסה העובדתית.
 3. פרטים נוספים שיתקבלו במהלכי ביניים
 4. התייחסות מומחי הנתבעים לגירסת התביעה.
 5. זהות מומחי הנתבעים.
 6. הצורך בהגשת חוות דעת נגדיות.
 7. שינוי חזית
 8. זהות השופט
 9. שיקולים בניהול משא ומתן
 10. אופן התמודדות עם חוות הדעת מטעם הנתבעים
 11. הוכחת נזק ראייתי דיוני ומהותי .


השלב הבא - סיום התיק ופיצויים

לחצו על הכפתור הבא למעבר לשלב הבא בתהליך הגשת תביעת רשלנות רפואית.


שלב 5 - סיום התיק ופיצויים