המלצה לתיקון טבלת הליקויים במל"ל למחלת הפיברומיאלגיה
כידוע חולי פיברומיאלגיה ותסמונת תשישות כרונית (CFS) נתקלים בקשיים בירוקרטיים בהכרה במחלתם מצד הממסד הרפואי.
חולים אלה מטופלים על ידי ראומוטלוגים ופסיכיאטריים המתקשים לקבוע שיעורי נכות קבועים על פי תקנות הביטוח הלאומי נוכח אופי המחלות. ישנם אף רופאים הנמנעים מלקבוע שיעור נכות לצמיתות בטענה כי יש בכך כדי לעודד את החולים להימנע מפעילות ועבודה.
האגודה הישראלית לראומטולוגיה ורופאי משפחה פרסמה לאחרונה הנחיות קליניות לאבחון וטפול בתסמונת הפיברומיאלגיה.


בעקבות עתירה שהגישה לאחרונה אגודת אסף, אישר בית המשפט העליון בבג"צ 3291/13 אסף נ' המוסד לביטוח לאומי  הסדר פשרה לפיה המליצה הלשכה הרפואית במל"ל לעדכן את לוח הליקויים במל"ל לחולים במחלות אלה.
יודגש כי ההמלצה כפופה לאישור שר הרווחה ושר האוצר הממונים על המל"ל.
משרדנו ייצג בעבר ומייצג בהווה חולי פיברומיאלגיה שלקו במחלה בעקבות תאונת דרכים וזכה להצלחות משמעותיות בפסקי דין ובהסדרי פשרה.


לפסק דין בו ייצג המשרד נפגעת במחלת הפיברומיאלגיה בעקבות תאונת דרכים ראו ת.א 2191-08 בבית המשפט המחוזי בירושלים