ייעוץ וליווי משפטי


ייעוץ משפטי ושירותים משפטיים נלווים שמעניק משרד עורכי דין דייויס ושות'

לצד תחומי העיסוק המגוונים של המשרד המוצגים באתר מעניק המשרד ללקוחותיו שירותים משפטיים הנלווים לייצוג המשפטי וייעוץ משפטי בתחומים המשיקים למשפט הרפואי ובכלל זה:
 • בחינה של עילות תביעה בדיני נזקין ובדיני חוזים.
   
 • הפניה למומחים רפואיים.
   
 • מימוש זכויות במוסד לביטוח לאומי.
   
 • מימוש זכויות לתגמולי ביטוח ופנסיה.
   
 • בדיקת זכויות וכיסוי ביטוחי בפוליסות אחריות מקצועית של רופאים.
   
 • בחינת חוזים בתחומים שונים וניהול מו"מ בשם הלקוח.
   
 • מימוש זכויות וחובות מול האפוטרופוס הכללי בבית משפט לענייני משפחה.
   
 • ניהול תיקי נאמנות לרבות ניהול מכרזים מול בנקים, ומימוש זכויות נלוות ופטור ממיסוי.
   
 • ייעוץ בנושאי השקעות כספים פיצויים בארץ ובחו"ל.
   
 • ייעוץ משפטי בתחומי ביו טכנולוגיה שיש להם זיקה למשפט הרפואי.
   
 • ייעוץ וליווי משפטי לועדות אתיקה רפואיות (ועדות ע"פ חוק זכויות החולה, ועדות להפסקת הריון, ועדות הלסינקי לניסויים בבני אדם).
   
 • ייעוץ משפטי שוטף בכל נושא שמשיק לייצוג המשפטי.
במהלך הטיפול המשפטי יש צורך לקבל ייעוץ משפטי הנלווה לייצוג המשפטי וגם חוות דעת נוספת בעניינים מהותיים היכולים להשפיע על תוצאות המשפט.

משרדנו רכש ניסיון ומיומנות רבה בניהול תביעות נזיקין ורשלנות רפואית ובכלל זה גם בכל הנושאים המשיקים לתביעה עצמה כמפורט לעיל. השירותים המשפטיים והייעוץ המשפטי בנושאים הנ"ל יכולים להינתן במסגרת הטיפול המשפטי או כייעוץ משפטי נפרד לפי הצורך.

אנו מזמינים אתכם להיעזר בשירותים הנלווים שמשרדנו מעניק ללקוחתיו.