כתב העת רפואה ומשפט


ההתפתחות המדעית מחד וההכרה בזכות האדם לכבוד ואוטונומיה מאידך העלו את זכויות החולה למעמד של זכות יסוד והביאו לחקיקה רבה ובעקבותיה כתיבה רבה של פסקי דין, ספרים, מאמרים, דיונים, מחקרים, סקירות וכתבות באופנים רבים המקבלים ביטוי בכתב העת. המשפט הרפואי חוצה את גבולות המשפט האזרחי, דיני בריאות, המשפט הפלילי, דיני משפחה, דיני עבודה, ודיני הראיות, כאשר כותבים משתי הדיסציפלינות - רפואה ומשפט - תורמים מפרי עטם בכתיבה בכתב העת רפואה ומשפט. ריבוי הדעות והכתבים מחייב ארגון מחדש של מקורות המידע הרבים הנגישים לקורא.

עו"ד דייויס הוא עורך ראשי של כתב העת "רפואה ומשפט" המופק על ידי האגודה לרפואה ומשפט בישראל ויוצא לאור על ידי נבו הוצאה לאור בע"מ ובמהלך שנות פעילותו חיבר עו"ד דייויס ספרים ומאמרים רבים בעברית ובאנגלית.

לרשימת הפרסומים של עו"ד י. דייויס

חוברת בנושא הולדה בעוולה כתב העת "רפואה ומשפט" בשיתוף עם אתר נבו מוציא לאור חוברת מיוחדת בנושא "הולדה בעוולה: