1 פגישת ייעוץ

פגישת ייעוץ ללא התחייבות עם עו"ד יונתן דייויס, במהלכה יוצג המקרה ויפורטו הפעולות המוצעות לייצוג הלקוח והאפשרויות המשפטיות העומדות לרשותו.

2 איסוף תיעוד רפואי

במסגרת ההתקשרות יפעל המשרד לאיסוף תיעוד רפואי מכל המוסדות הרפואיים הנוגעים בטיפול תוך אימותם מול גרסת הלקוח.

3 מומחים רפואים

לצורך בירור קיומה של עילת תביעה, יפנה המשרד למיטב המומחים הבכירים בתחומי הרפואה השונים לצורך קבלת חוות דעת ראשונית שתתמוך בתביעה.

4 הגשת כתב תביעה

לאחר קבלת חוות דעת התומכת בעילות התביעה יוגש כתב תביעה לבית המשפט המוסמך. המשרד ינהל את התיק במיומנות על מנת למקסם את התביעה.

5 סיום התיק ופיצויים

במהלך הייצוג המשפטי המשרד ילווה את הלקוחות בכל הפעולות הנדרשות לתיק לרבות ייעוץ הנלווה לתיק בנושאים כמו ביטוח לאומי, תגמולי ביטוח, פנסיה, השקעת כספי פיצויים וכד'.

סיום התיק וקבלת פיצויים


בתביעת רשלנות רפואית נהוג לקיים הליך גישור בנוכחות הלקוח, שם יוכל לשטוח טענותיו. ככל שהליך הגישור לא יצלח והתיק לא יסתיים בפשרה, המשרד ינהל את תביעת הלקוח על פי ניסיונו ומיטב מיומנותו. ככל שהליך הגישור לא הסתיים בפשרה ינהלו הצדדים דיון הוכחות וההליך יסתיים בפסק דין.

עם סיום התיק המשרד ילווה את הלקוח בכל פעולה הנדרשת לתיק ולקבלת הפיצויים, וכן ייתן יעוץ על השקעת כספי הפיצויים.