פיצויים בשל נזקי גוף - הגשה וניהול תביעת נזיקין


נזקי גוף עשויים להיגרם מתאונות מסוגים שונים. תאונות דרכים, תאונות עבודה, במהלך טיפול רפואי, בתאונות ביתיות ואחרות. בכל אחד ממקרים אלה מתעוררת שאלה בדבר גובה הפיצויים להם זכאי הנפגע. מקרים רבים מוצאים דרכים לבתי המשפט אך גם במקרים המתבררים מחוץ לכותלי בית המשפט, נדרשת מהפרקליט המייצג ידיעה ומיומנות של עקרונות חישוב הפיצויים ושל פרטי הנזק לסוגיהם שבגינם זכאי הנפגע לפיצוי.

חישוב הפיצויים בתביעות נזקין מחולק לראשי נזק. מקובל לחלק את ראשי הנזק לנזק מיוחד בעבר המתגבש עד מועד הגשת התביעה ופסק הדין, ונזק כללי המתגבש ממועד פסק הדין לעתיד עד תום תוחלת החיים של הנפגע.

התחום המשפטי של פיצויים בשל נזקי גוף מוסדר בעיקר בפסיקת בתי המשפט ומבוסס על עקרונות שנקבעו בפקודת הנזיקין ובחוק הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים (חוק הפלת"ד).

חוק הפלת"ד קובע הוראות לחישוב הפיצויים כגון אופן קביעת הנזק הלא ממוני (כאב וסבל) לנפגע תאונות דרכים או יורשיו וקביעת תקרה לשילוש השכר הממוצע במשק על פיו יחושבו הפיצויים בגין אובדן השתכרות ואובדן כושר השתכרות תוך ניכוי מס של עד 25% בחישוב הפיצויים.

לעומת זאת בתביעה על פי פקודת הנזיקין, אין תקרה לנזק לא ממוני (כאב וסבל) והפיצוי בגין אובדן השתכרות נקבע על פי השכר ברוטו. סכומי הפיצויים נפסקים על פי מידת ההוכחה שעל התובע להוכיח ובאמצעות חזקות עובדתיות שהתגבשו במשך השנים בפסיקת בתי המשפט. למשל:
  • החזקה בדבר פסיקת הפסד השתכרות לקטין על פי השכר הממוצע במשק.
  • החזקה בדבר גיל פרישה מעבודה (גיל 67 לשכיר 70 לעצמאי).
  • חזקת שוויון הדינים בין נשים וגברים, בין תושבים ממוצא שונה ועדות שונות.
  • החזקה בדבר חישוב הפיצויים לעתיד לפי היוון מבוסס על תשואה של 3% ריבית לשנה.
  • חזקה בדבר תלות ילדים בהורים עד גיל 21 תוך פסיקת פיצוי יחסי לתקופת השירות הצבאי.
  • חזקות בדבר גובה הפיצויים המוענק לנפגעים הנזקקים לעזרה וסיעוד של עובדים זרים.
  • חזקת הפיצוי המוענק בגין נסיעות וניידות.
בניהול תביעת נזיקין וחישוב הפיצויים דרושה מיומנות רבה במיוחד בכל הנוגע לניכויים שיש לעשות מהפיצויים לטובת תגמולים להם זכאי הנפגע מהמוסד לביטוח לאומי או מקרנות הפנסיה שונות שאינן נחשבות כביטוח אישי (אותם אין לנכות מסכום הפיצויים).

משרדנו רכש ניסיון רב בניהול תביעות נזיקין ומקסום סכומי הפיצויים להן זכאי הנפגע תוך הקטנת תגמולי המל"ל אותם יש לנכות מהפיצויים ומעניקים ייעוץ משפטי גם למשרדי עו"ד המנהלים תיקי נזיקין מורכבים.

אנו מזמינים אתכם לעיין בפסקי דין של המשרד בהם הושגו פיצויים גבוהים ללקוחות משרדנו, ולפנות למשרדנו בכל שאלה הקשורה לניהול תביעת נזיקין.