יצירת קשר עם משרד עורכי דין דייויס


בכל שאלה או הצעה בנושא האתר, ברור זכויותיכם בתחום המשפט הרפואי או מידע נוסף פנו אלינו.
הפניה הראשונה אלינו אינה כרוכה בתשלום וניתנת כשרות לציבור.כתובת המשרד בירושלים:
  • בית השנהב
  • רחוב בית הדפוס 12, ירושלים
  • טל: 02-6529990
  • פקס: 02-6529995
כתובת המשרד בתל אביב:
  • מגדלי הארבעה תל-אביב (בניין דרומי, קומה 9)
  • רחוב הארבעה 30, תל אביב
  • טל. 03-7419190
  • פקס: 03-5610406

* כל פניה אלינו נהנית מחסיון וסודיות מוחלטים.

** המידע שנמסר באתר זה כפוף לתנאי השימוש. אין במידע שנמסר באתר זה או באמצעותו כדי ליצור בינינו יחסי עורך דין - לקוח ו/או לחייב את משרדנו באחריות למידע המופץ באתר.