משרדנו נטל חלק בקונגרס עולמי מקצועי העוסק בתחום רפואה ומשפט ב"באקו"


בין התאריכים 10-14.07.17 משרדנו נטל חלק בקונגרס עולמי מקצועי העוסק בתחום רפואה ומשפט ב"באקו". במסגרת הקונגרס עו"ד יונתן דייויס העביר פאנל מקצועי העוסק במשמעותן ותוקפן של הנחיות קליניות ומעמדן הנורמטיבי והמשמעות שיש לייחס להם בהליך המשפטי.

למצגת שהועברה לחצו כאן