עורך דין לתאונות דרכים


אלפי אנשים נפגעים מידי שנה בתאונות דרכים שהפכו לצערנו למכת מדינה הגובה קורבנות רבים. נפגעים רבים אינם מודעים לזכויותיהם. להלן נציג מדריך קצר למימוש הזכויות בחוק הפלת"ד.

האחריות לפיצויים על פי חוק הפלת"ד

חוק הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים (חוק הפלת"ד) מסדיר את זכותו של נפגע בתאונת דרכים להפרע פיצויים בשל נזקי הגוף שנגרמו לו בלא צורך להוכיח מי אחראי לתאונה ובלבד שנהג הרכב החזיק ברשיון נהיגה וביטוח חובה תקפים. הסדר זה מכונה "פיצוי ללא אשם".

חוק הפלת"ד קובע שחברת הביטוח שביטחה את הרכב בביטוח חובה חייבת לפצות את מי שנפגע בתוך רכב או הולך רגל שנפגע מרכב, במקרה של תאונה מעורבת המבטחת תפצה את נוסעי הרכב שביטחה. במקרים שבהם אין לרכב ביטוח חובה התביעה תוגש נגד "קרנית" שהיא קרן פיצויים שהוקמה על פי חוק הפלת"ד לפצות את הנפגעים בתאונות דרכים.

אופן קביעת דרגת הנכות של נפגע תאונת דרכים

על מנת להעריך את הפיצויים המגיעים לנפגע בתאונת דרכים ממנה בית המשפט מומחים רפואיים לקביעת נכותו של הנפגע, הנכות הרפואית נקבעת בחוות דעת המומחה הרפואי לאחר בדיקת הנפגע, ואילו הנכות התפקודית תקבע ע"י בית המשפט בהתאם לשיעור הנכות הרפואית והשפעתה על יכולת התפקוד של הנפגע לפני התאונה. ככל שצד מבקש לתקוף את ממצאי חוות הדעת יש צורך במשלוח שאלות הבהרה ובחקירת המומחה הרפואי.

משרדנו רכש ניסיון רב בחקירות מומחים רפואיים ובניהול תיקי תאונות דרכים מורכבות כגון בפגיעות רב מערכתית או על רקע מחלה או תאונה קודמת (אפילפסיה, סכרת, פיברומיאלגיה וכד).

לפסקי הדין בהם ייצג המשרד נפגעים קשים בתאונות דרכים מורכבות ר'
  • ת.א. (ירושלים) 1021/99 ירוחם לוי נ' מנורה חב' לביטוח בע"מ (פגיעה רב מערכתית על רקע מחלת הסכרת)
  • ת.א. (ירושלים) 2191/08 פלונית נ' כלל חב' לביטוח בע"מ (נפגעת שפיתחה מחלת פיברומיאלגיה בעקבות תאונת דרכים).

אופן חישוב הפיצויים של נפגע תאונת דרכים

שיעור הפיצויים נקבע על פי חזקות עובדתיות ומשפטיות שנקבעו בחוק ובפסיקה. כך למשל נקבע בחוק שהפסד השתכרות של נפגע ת.ד שהוא קטין יחושב בהתאם לשכר הממוצע במשק, וגובה הפיצויים בשל הפסד השתכרות מוגבל לשילוש השכר הממוצע במשק. יתר ראשי הנזק יוכחו על פי חוות דעת וראיות אחרות הקובעות את צרכי הנפגע.

תאונת דרכים תוך כדי ועקב העבודה

תאונת דרכים המתרחשת בדרך לעבודה וממנה מוכרת על ידי המוסד לביטוח לאומי ומזכה את הנפגע בדמי פגיעה ותגמולים שונים בהתאם לנכות שתקבע לו על ידי ועדה רפואית בהמל"ל.

במקרים רבים קביעת דרגת הנכות של הועדות הרפואיות של המל"ל נמוכות משמעותית מקביעות של מומחים שממונים על ידי בתי המשפט, לפיכך נדרשים מיומנות וידע בעיתוי הגשת התביעה למוסד לבטוח לאומי והגשת התביעה לביהמ"ש וכן בבחירת המומחה המוסכם.
משרדנו מייצג את המוסד לביטוח לאומי בתביעות שיבוב כנגד חברות הביטוח

ניכוי תגמולי המל"ל מסכום הפיצויים

על פי ההסדר החוקי הקיים במקרה והנפגע זכאי לקבלת תגמולי ביטוח לאומי יש לנכות את הסכום המהוון של התגמולים מסכום הפיצויים.
על כן נדרשת מיומנות וידע רב להפחית את שיעור התגמולים המתקבלים מהבטוח הלאומי לצורך חישוב הניכויים ועל ידי כך למקסם את הפיצויים מבלי לפגוע בזכויות הנפגע לתגמולים.

משרדנו מתמחה בניהול תביעות נזיקין מורכבות ועומד מאחורי פסק הדין שהסדיר את הלכת הניכוי היחסי ר' ע"א 3097/02 שביט מלמד נ' קופת חולים .