• ירושלים: בית השנהב (בניין B), רח' בית הדפוס 12
  • תל אביב: מגדלי הארבעה 30, בניין דרומי (קומה 9)

לתיאום פגישה ראשונית: 03-7419190

אגרת לקראת השנה החדשה

על השחיקה במעמד זכויות הפרט בעידן הקורונה

לקוחות ועמיתים יקרים,

מגפת הקורונה השפיעה על כל תחומי החיים וגם על תחום המשפט. אמנם מערכת המשפט ניסתה להתאים עצמה למציאות החיים החדשה של עבודה מרחוק, בידוד חברתי, תקשורת וירטואלית והשתלטות על הרשתות החברתיות, אולם הציבור בארץ ובעולם משלם מחיר של הקרבת זכויות הפרט לטובת האינטרס הציבורי של בריאות הציבור.

ההתמודדות עם המגיפה הקריבה את זכויות הפרט שהיו כל כך מושרשות במקומותינו לטובת האינטרס של בריאות הציבור. אם בעבר היינו מורגלים לכך שחופש העיסוק, חופש התנועה, חופש הדת, חופש המידע והמחשבה, הזכות לפרטיות והזכות לשוויון הוכרו כזכויות יסוד שפגיעה בהן מהווה עוולה חוקתית, הכל נסוג כיום מפני האינטרס הציבורי של בריאות הציבור, וכיום אנו עדים לכרסום הולך ומתמיד של פגיעה בזכויות הפרט לטובת האינטרס הציבורי.

השחיקה בזכויות הפרט משפיעה גם על התייחסותם של בתי המשפט לזכויות הפרט בעידן הקורונה ובכלל, והדבר מקבל ביטוי בהקטנת היקף הפיצויים הנפסקים בתביעות רשלנות רפואית ונזקי גוף. כך למשל הוכרה הפגיעה בזכות לאוטונומיה כמקנה זכות נוספת לפיצויים ככל שהמטופל לא קיבל מידע על פרוצדורה רפואית מסוימת או לא הסכים לה. הפגיעה באוטונומיה הוכרה מתוך תפיסה כי זכותו של אדם לכתוב בעצמו את סיפור חייו היא אחת מן הזכויות היסודיות ביותר במשטר דמוקרטי. באשר לחשיבותה של הסכמה מדעת של מטופל בהליך רפואי, נקבע כי ההסכמה מדעת מתמקדת בראש ובראשונה בזכות להגדרה עצמית ולאוטונומיה של היחיד, כחלק מתפישת זכויות האדם וחירויות היחיד בחברה דמוקרטית-ליברלית. היא נובעת מזכותו של המטופל לבחור ולקבל החלטות הנוגעות לו; מזכותו של האדם שלא יתערבו בגופו ללא הסכמתו; ומעצם חובתו של המטפל לנהוג במידת זהירות במטופל שלפניו. ההסכמה מדעת היא אנטי-תזה לפטרנליזם, ולגישה האנכרוניסטית לפיה המטופל ממילא לא יבין מה שיוסבר לו וכי הרופא יודע יותר טוב מהמטופל מה טובתו האמתית של המטופל. במרוצת השנים הגביל ביהמ"ש העליון את זכות הפיצוי בגין פגיעה באוטונומיה במספר היבטים, כאשר נקבע שהפגיעה באוטונומיה היא ראש נזק ולא עוולה עצמאית. בשנים האחרונות אנו עדים לשחיקה מתמדת בזכות לפיצויים בגין פגיעה באוטונומיה עד כדי צמצומה המשמעותי, וזאת בשל הגישה השמרנית של ביה"מ העליון המעדיף בעקביות את האינטרס הציבורי על זכויות הפרט. מצד אחד מכיר ביהמ"ש בזכות לאוטונומיה של הפרט אולם מאידך מגביל את הזכות לפיצויים במקרה של הפרת הזכות. לגישה זו השפעה משמעותית על זכויות הפרט האחרות במיוחד בעידן הקורונה.

ביהמ"ש העליון סתם את הגולל על הזכות לאוטונומיה כאשר קבע כי הפיצוי בגין פגיעה באוטונומיה הוא חלק מהנזק הלא ממוני. ברע"א 1081/21 פלונית נ' שירותי בריאות כללית (פורסם בנבו, 1.9.2021) נקבע שלעובר אין זכות תביעה, ולכן למעט במצבים של הולדה בעוולה, אין לפסוק פיצוי בגין פגיעה באוטונומיה בנוסף לפיצוי שנפסק בגין נזק לא ממוני בעילה של הסכמה שלא מדעת או התרשלות בטיפול רפואי.

במציאות בו השיח העיקרי עבר לרשתות החברתיות, אנו עדים לתופעת ה"פייק ניוז” שהחלה עוד בטרם מגפת הקורונה, אך התעצמה משמעותית על רקע מעבר החיים לרשתות החברתיות. מידע מדעי שהיה בעבר נחלתם הבלעדית של מומחים בתחומי רפואה שונים הפך למידע סחיר ברשת שכל אדם שרואה עצמו כבעל יכולת להביע דעה עושה בו שימוש.

תופעת השחיקה של מהמנות המידע המדעי לא פסחה על מערכת המשפט, וכיום אנו עדים לכך שפרסומים רבים ברשתות החברתיות אינם מהימנים, ולמשתמש הקצה אין את הכלים המקצועיים לסנן בין מידע מהימן ומידע מוטה או שקרי.

אנו מתכבדים להציג בפניכם את הניוזלטר (גיליון ספטמבר 2021) של הארגון העולמי למשפט רפואי (WAML) המשקף את מצב ההתמודדות עם הקורונה מסביב לעולם, והאתגרים בעומדים לפתחנו.

כידוע בתביעות נזקי גוף בכלל ובעיקר בתביעות רשלנות רפואית, המפתח להצלחה הוא בחירת המומחה המתאים אשר יתמוך בעילת התביעה. הערך המוסף של משרדנו הוא בידע ובניסיון הרב שצברנו  לסנן את המידע המהימן, לשקף לנפגע את עילת התביעה המתאימה, ולבחור את המומחה המתאים בתחום המומחיות הרלבנטי שיבדוק את היתכנות עילת התביעה, ולשקף מהימנה את זכויותיכם. אתם מוזמנים לפנות למשרדנו על מנת שישקף לכם נאמנה את זכויותיכם.

בימים אלה יש חשיבות רבה להסתמך על המידע המהימן ביותר

צוות משרדנו מאחל לכולכם חג שמח, בריאות, שנה טובה, כתיבה וחתימה טובה.