• ירושלים: בית השנהב (בניין B), רח' בית הדפוס 12
  • תל אביב: מגדלי הארבעה 30, בניין דרומי (קומה 9)

לתיאום פגישה ראשונית: 03-7419190

הודעה לעיתונות בעניין בקשה לאישור תביעה ייצוגית בעניין תרופת הפרופסיה

  1. ביום 23.11.2021 הגיש משרדי לבית המשפט המחוזי מרכז בקשה לאישור תובענה ייצוגית (ת.צ 57892-11-21) ע"ס 7,500,000,000המעוררת שאלות ביחס להתנהלות חברות התרופות בשיווק תרופה קוסמטית (פיינסטרייד 1 מ"ג) למניעת נשירת שיער והתקרחות, בהעדר פיקוח  של משרד הבריאות תוך מסירת מידע מטעה אשר מותיר את צרכני התכשיר חשופים לתופעות לוואי מסוכנות לעומת צרכני התכשיר באירופה ובארה"ב.
  2. המבקש המיוצג על ידי משרד עו"ד יונתן דייויס ושות' הינו אזרח ותושב ישראל, יליד 1972, אשר נטל התרופה במשך שש שנים ונגרמו לו נזקים ותופעות הלוואי במהלך התקופה ולאחר הפסקת  השימוש בתרופה.
  3. הנתבעות הינם חברת Merck & Coהיצרנית ובעל הרישום של תרופת הפרופסיה, טבע תעשיות פרמצבטיות בע"מ היצרנית של תרופת "Finasteride 1MG" וחברת אינטס בע"מ היצרנית של תרופת "Proavenir".
  4. הנתבעות הטעו את המטופלים צרכני התרופה, הסתירו מהם מידע שקיים במדינות אחרות, ולא הזהירו אותם במסגרת העלונים לצרכן אודות תופעות לוואי של תסמינים נוירופסיכולוגים ופסיכיאטריים בלתי הפיכים, אף שמדובר בתרופה קוסמטית. לא זו אלא שהן ממשיכות להטעות את ציבור צרכני התרופה ובהם המבקש, ומזה למעלה מ 15 חודשים תמימים אינן מפרסמות עלון לצרכן מעודכן שמכיל החמרה לגבי תופעות לוואי של דיכאון, חרדה ומחשבות אובדניות כפי שפורסם באתר משרד הבריאות בחודש אוגוסט 2020!
  5. המבקש בבקשתו מייצג את כל אדם אשר רכש ו/או נטל ו/או עשה שימוש בתרופת הפינסטרייד 1 מ"ג מהחברות הנתבעות בתקופה הרלוונטית בשנים שקדמו להגשת התובענה הייצוגית.
  6. עילות התביעה הן: – הטעיה והפרת גילוי צרכנית; מכירת מוצר פגום;  הפרת חובה חקוקה לפי סע' 63 לפקודת הנזיקין [נוסח חדש] ובפרט חוק הגנת הצרכן, חוק זכויות החולה, תקנות הרוקחים (תכשירים) התשמ"ו–1986 והנחיות משרד הבריאות;  הפרת חובת היידוע ותום הלב;  עשיית עושר שלא במשפט;  פגיעה באוטונומיה;     עוולת הרשלנות וגרם הפרת חוזה – הפרת חובת זהירות בעדכון העלון לרופא ולצרכן.
  7. הסעדים הנתבעים במסגרת התובענה הינם: א. צו עשה כלפי הנתבעות לחדול משיווק התכשיר, ולמצער לערוך תיקון בעלונים ולהתאימם לנוסח העלונים באירופה; בנוסף ולחילופין, לאסור שיווק התכשיר ללא עדכון העלון לצרכן עם ההחמרה שפרסם משרד הבריאות מאוגוסט 2020. ב. סעדים כספיים: נזק בלתי ממוני– בגין הפגיעה באוטונומיה בגין השימוש בתרופה, פיצוי בגין כאב וסבל כתוצאה מתופעות הלוואי של השימוש בתרופה, נזק ממוני – השבה והחזר תשלום של עלות התרופה.

קישור לבקשה לתובענה הייצוגית