• ירושלים: בית השנהב (בניין B), רח' בית הדפוס 12
  • תל אביב: מגדלי הארבעה 30, בניין דרומי (קומה 9)

לתיאום פגישה ראשונית: 03-7419190

רשלנות רפואית באבחון

משרד עורכי דין דייויס עוסק למעלה מ-30 שנה בתביעות רשלנות רפואית במקרים שונים ומגוונים של נזק ובכלל זה נזקים שנגרמו כתוצאה מאבחון שגוי ו/או אבחון מאוחר ואף במקרים בהם לא היה אבחון כלל. משרד עורכי דין דייויס מציע למי שניזוק פגישת ייעוץ ללא התחייבות, לצורך בחינה פרטנית של המקרה האישי. הפגישה מתקיימת עם עו"ד יונתן דייויס, מנהל המשרד, המייצג נפגעי רשלנות רפואית ומרצה בנושא מאז שנת 1985.

חשיבות האבחון הרפואי

אבחון מחלה או מקור הכאבים והמיחושים של החולה המגיע לביקור אצל רופא, בין אם מדובר ברופא משפחה, או רופא מומחה ובין אם ברופא בחדר מיון, הינו בעל חשיבות רבה ולעתים אף קריטית בתהליך הטיפול והריפוי. אבחון שגוי עלול לגרום להידרדרות במצב החולה ולסכנה ממשית לחייו עקב אי מתן טיפול הולם. לעתים גם קורה שלא נעשה אבחון כלל והחולה נשלח לביתו מבלי שקיבל טיפול ומצבו הבריאותי רק הלך והחמיר ונגרם לו נזק גופני שלא תמיד ניתן לתיקון, לדוגמא במקרה של אי גילוי גידול סרטני או אבחון שגוי של התקף לב, כאשר אבחון בשלב מוקדם היה עשוי להגדיל את סיכויי ההחלמה.

מהו אבחון ראוי?

תביעות רבות מוגשות מדי שנה לבתי המשפט בגלל אבחון מוטעה או אבחון מאוחר. בתי המשפט הבהירו כי אין להכריע בשאלה אם הייתה רשלנות באבחון הרפואי על יסוד חוכמה שלאחר מעשה אלא על יסוד בחינה של סטנדרט הטיפול הרפואי הסביר בעת הבדיקה. גם הפקדת משימת האבחון בידי רופא שאינו מיומן דיו למשימה שהוטלה עליו ופירש באופן מוטעה את הסימנים שהעלתה בדיקתו נמצאה כהתרשלות. לא אחת נקבע כי חובתו של כל רופא להטות אוזן קשבת ורגישה לדברי החולה, לגלות פתיחות ומחשבה עצמאית, להשתחרר מהשפעתן של חוות דעת קודמות, לשקול בכובד ראש סיכונים אפשריים וכן את הטיפול שהם מחייבים ולא להיתפס להנחות מוקדמות. מתפקידו של הרופא להפנות לחולה שאלות אשר באמצעותן ניתן יהא לחשוף את כל העובדות הנדרשות לצורך האבחון.

לא כל טעות באבחון מהווה בהכרח התרשלות

לא כל אבחנה מוטעית תיחשב כרשלנות. התרשלותו של הרופא תיבחן רק בנוגע לנזקים אשר רופא סביר היה צופה את התרחשותם. כלומר, רק טעות שנובעת ממעשה או מחדל שיש בהם משום סטייה מהמקובל ומהסביר ייחשבו כפעולה רשלנית. על מנת להוכיח רשלנות באבחון יש לבחון כיצד תיחקר הרופא את החולה אודות מצבו וההיסטוריה הרפואית שלו (האנמנזה – שהיא סיפור המעשה והתלונה שהמטופל מוסר לרופא); כמו כן, יש לבחון אם עצם האבחון שלו היה שגוי, בהתחשב במכלול הנתונים שהיו לפניו וכן אם על סמך האבחון היה על הרופא לשלוח את החולה לביצוע בדיקות נוספות או לתת לו הנחיות שונות מאלו שניתנו לו. בנוסף, מחובתו של הרופא לבחון את המידע הרפואי העדכני ולהתייעץ עם מי שראוי ונחוץ להתייעץ עמו.

חשיבות התיעוד וקבלת הייעוץ המשפטי סמוך לארוע

קיימת חשיבות רבה בקבלת ייעוץ משפטי מקצועי מעורכי דין בעלי ניסיון רב בתחום הרשלנות הרפואית במקרה של אבחון רפואי שגוי, אבחון מאוחר או אי אבחון כלל. פרטי המפגש עם הרופא הם בעלי חשיבות רבה ולכן רצוי לתעד הדברים ככל הניתן כדי שאפשר יהיה בשלב מאוחר יותר להוכיח התרשלות באבחון או בהעדרו.

משרד עורכי דין דייויס ושות' בעל ניסיון של למעלה ב-30 שנה בייצוג וניהול תביעות רשלנות רפואית. אתם מוזמנים להגיע לשיחת ייעוץ ראשונית עם מנהל המשרד, עו"ד יונתן דייויס.