• ירושלים: בית השנהב (בניין B), רח' בית הדפוס 12
  • תל אביב: מגדלי הארבעה 30, בניין דרומי (קומה 9)

לתיאום פגישה ראשונית: 03-7419190

איסוף תיעוד רפואי

לאחר ההתקשרות עם המשרד יפעל משרדנו לאיסוף החומר הרפואי באמצעות פניה אל המוסדות הרלוונטיים לקבלת כל המסמכים הרפואיים של הנפגע, ועימותם עם גרסת הנפגע. מכיוון שבד"כ ההליך המשפטי מתנהל זמן רב לאחר האירועים, לרשומה הרפואית משמעות רבה בניהול תביעה ברשלנות רפואית ובכל הליך שיש בו שוני בין הגרסה העובדתית והרשומה הרפואית.

לרשומה הרפואית קיימת חשיבות בנושאים הבאים:

  1. לרשומה הרפואית יש תפקיד מכריע בבירור העובדות.
  2. אי קיום תרשומת ברשומה הרפואית מהווה הפרה של פרק ד' לחוק זכויות החולה ובנסיבות מסוימות תהווה עבירה פלילית.
  3. ככל שיש ריבוי מטפלים הסבירות לליקויים ברשומה גדלה.
  4. רשומה רפואית מלאה תסייע בבירור נסיבות המקרה, תקל על המומחים לחוות דעתם לגבי הפרקטיקה הנוהגת.
  5. רשומה רפואית חסרה ופגומה תעורר מחלוקת בבירור העובדות וכן מחלוקת בין המומחים הרפואיים.
  6. רשומה רפואית פגומה מקנה יתרון ראייתי לתביעה ומחלישה את גרסת ההגנה לגבי מה קרה בזמן אמת.
  7. לרשומה הרפואית השלכה מכרעת על אופן הוכחת עילות התביעה והעברת נטל השכנוע.
  8. הרשומה הרפואית משמשת כיום ככלי הראיתי החשוב ביותר. ראו ע"א 6330/96 בנגר נ' בי"ח הלל יפה, ע"א 612/78 פאר נ' קופר, ע"א 8151/98 ביאטריס נ' ד"ר צ'צ'יק, ע"א 1/01 מרדכי שמעון נ' קופ"ח הכללית, ע"א 6948/02 פנטה אדנה נ' מדינת ישראל ועוד.

השלב הבא – חוות דעת מומחים רפואיים

לאחר קבלת התיק הרפואי, מועבר החומר למומחה הרפואי המתאים לצורך בדיקה וקביעה האם יש "קייס" לתביעה משפטית. לחצו על הכפתור הבא למעבר לשלב הבא בתהליך הגשת תביעת רשלנות רפואית.

שלב 3 - חוות דעת מומחים רפואים